Zdrowa Krówka

Zaczęło się od szkolenia, w którym wzięło udział kilkoro z nas, w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zaraziliśmy się ideą i postanowiliśmy, że będziemy działać w tym kierunku.
W ramach programu prezentujemy oraz rozpowszechniamy idee i zachowania, które uważamy za niezwykle ważne!

Krówka uczy ratować – nasi instruktorzy uczą pierwszej pomocy (podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna)

Kamizelka w każdym samochodzie – promujemy używanie odblaskowych strojów ochronnych na polskich drogach. Powód jest prosty. Osobę poruszającą się drogą po zmroku bez elementów odblaskowych, kierowca zauważy dopiero z odległości 20-30 metrów – gdy jej sylwetka znajdzie się w zasięgu świateł mijania. Jeśli ten sam pieszy (czy osoba, która wyszła z pojazdu) ma na sobie element odblaskowy, kierowca zauważy go już z odległości 130-150 metrów!.

Apteczka w każdym samochodzie – każdy samochód osobowy powinien być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy – dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego

Drużyna Szpiku – jesteśmy w Drużynie Szpiku Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku” – propagujemy ideę dawstwa szpiku kostnego

Karta ICE – karta „w razie wypadku” – karta wskazuje ratownikom kogo z bliskich poszkodowanego należy powiadomić o wypadku

Oświadczenia woli – świadome podpisanie oświadczenia woli daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom

Krwiodawstwo – krew daje życie!

Przyjaciele